ΑΡ-ΚΑΣ

Παραδοσιακά Αλλαντικά Ποιότητος

Παστράμι ωρίμανσης μοσχαρίσιο

Παστράμι ωρίμανσης μοσχαρίσιο